Projektit > Rakennushistoriaselvitykset > Wuorion liikepalatsi

Wuorion liikepalatsi

 • Kategoria:

  Rakennushistoriaselvitys
 • Tilaaja:

  Kiinteistö Oy Helsingin Unioninkatu 30
 • perustiedot:

  Liike- ja toimistokäytössä ollut, rakennushistoriallisesti useita kerrostumia ja vaiheita sisältävä arvorakennus, johon etsitään uudiskäyttöä. Pääjulkisivun ja päätilojen inventointi ja rakennushistoriallinen selvitys eri rakennusvaiheista.
 • Sijainti:

  Helsinki
 • Suoritusajankohta:

  2017

Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva, Wuorion modernina liikepalatsina tunnettu ja Hermann Geselliuksen 1909 modernisoima kiinteistö on peräisin 1830-luvulta. Varsin kerroksellisen rakennuksen uusimmat vaiheet ovat 1980-luvulta.

Kauppias Ivan Gratschoff rakennutti kolmikerroksisen asuin- ja liikerakennuksen piharakennuksineen 1831-1834 Senaatintorin läheisyyteen, silloisen pääkadun, Unioninkadun varrelle. Intendentinkonttori ohjasi rakennussuunnittelua kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla. Apteekkari August Osberg tilasi 1880-luvulla arkkitehti Theodor Höijeriltä eteläisen pihasiiven ja pääportaan muutossuunnitelmat.

Wuorion liikepalatsia pidetään arkkitehti Herman Geselliuksen (1874?1916) itsenäisen uran päätyönä. Wuorion liikepalatsin julkisivut olivat erityisen dekoratiivisia ja uudenaikaisia suurine ikkuna-aukkoineen, pronssipakotuksineen ja mainoskenttineen. Kokonaan liikerakennukseksi muutetun talon uudet kantavat rakenteet valettiin teräsbetonista. Pihalle rakennettiin pieni paviljonki. Salomo Wuorio (1857–1938), liikepalatsin rakennuttaja, oli arvostettu koristemaalari, jonka maalausliikkeen työkohteita olivat monet ajankohdan merkkirakennukset. Geselliuksen muutostöissä katusiipeä korotettiin kolmella ja pihasiipiä osittain kolmella kerroksella. Muutokset olivat niin merkittävät sekä sisätilojen että ulkotilojen osalta, että rakennus miellettiin jopa uudisrakennukseksi.

Kohde sijaitsee kahden RKY-alueen sisällä ja kolmannen äärellä ja se on osittain suojeltu 1979 vahvistetussa asemakaavassa ark-merkinnällä, joka kohdistuu sekä ulko- että sisätiloihin.

Kiinteistön omistajan, Kiinteistö Oy Helsingin Unioninkatu 30:n, aikomuksena on päivittää rakennuksen toimistotiloja nykyvaatimusten mukaisiksi ja kehittää omistamaansa rakennusta. Tämän rakennushistoriaselvityksen tehtävänä oli tuottaa jäsentynyt aineisto, jonka pohjalta kohteen suojelutarvetta on mahdollista arvioida.

Rakennushistoriaselvityksen painopisteenä oli rakennuksen vaiheiden selvittäminen. Vanhojen rakennuslupa-aineistojen perusteella laadittiin kerrostasojen ja katujulkisivun muutoskaaviot. Nykytilan yleispiirteisellä inventoinnilla pyrittiin hahmottamaan sisätilojen ja katujulkisivun eri vaiheiden säilyneisyyttä ja ominaispiirteitä. Rakennus osoittautui hyvin kerrokselliseksi.   Nykyinen rakennus on rakentunut 1830-luvun alusta alkaen ja sitä on laajennettu ja täydennetty useassa vaiheessa.

Erityispiirteet

Kerroksellinen, arkkitehtonisesti ja paikallishistoriallisesti merkittävä rakennus, joka sijoittuu kahdelle RKY-alueelle ja kolmannen lähistölle Helsingin vanhalla paraatikadulla eli Unioninkadulla.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN