Taivallahden koulu

 • Kategoria:

  Rakennushistoriaselvitys
 • Tilaaja:

  Helsingin kaupungin tilakeskus
 • perustiedot:

  Vuosina 1955-1956 valmistuneen Taivallahden koulun rakennushistoriaselvitys ja pintarakenteiden kartoitus perusparannuksen suunnittelun tueksi.
 • Sijainti:

  Helsinki
 • Suoritusajankohta:

  2016

Inventoinnin kohteena oli Taivallahden peruskoulu Helsingin Etu-Töölössä osoitteessa Eteläinen Hesperiankatu 38. Kiinteistö koostuu kahdesta samassa pihapiirissä sijaitsevasta rakennuksesta, alatalosta ja ylätalosta, sekä niihin kuuluvista piha-alueista. Vuosina 1955-1956 valmistuneet koulurakennukset ovat virkatyönä arkkitehtien Claus Tandefeltin, Liisa Karttusen ja Ossi Leppämäen suunnittelemia. Nissä on 1950-luvun kouluarkkitehtuurille tyypillisiä piirteitä, mutta myös vaikutteita ajankohdan uusista virtauksista muun muassa ikkunasommitelmien, käytävä- ja aularatkaisujen muodossa.

Alatalo suunniteltiin alun perin yläluokkalaisille ja yläkoulu alaluokkalaisille. Tämä jako pienten ja isojen lasten välillä näkyy myös arkkitehtuurissa. Vaikka ylätalo noudattaakin samoja suunnitteluperiaatteita kuin alatalo, on pienten lasten mittakaava otettu huomioon eri tavalla näiden kahden rakennuksen ulko- että sisätiloissa. Ylätalo on matalampi ja ulkomuodoltaan vähemmän jäykkä. Piha on pienempi ja rauhallisempi. Sisätiloissa pehmeämpi ote näkyy pääportaan muotokielessä, voimistelusalin mittasuhteissa sekä luokkahuoneiden alkuperäisessä suunnitelmassa, jossa ei ollut opettajan koroketta ollenkaan. Nykyisin eri ikäisiä oppilaita on sijoitettu kumpaankin rakennukseen.

Selvitys laadittiin Helsingin kaupungin tilakeskuksen toimeksiannosta koulun perusparannuksen hankesuunnittelun tueksi.  Selvityksen yhteydessä tehtiin sisätilojen väritutkimus, mikä kohdistui keskeisiin aula- ja käytävätiloihin. Tutkimuksessa määriteltiin erinäisten rakennusosien alkuperäinen väritys, joka oli sekä monipuolisempi että värikkäämpi kuin nykyinen. Vähillä elementeillä ja pienillä eleillä oli nostettu esiin erilaiset pinnat ja rakennusosat ja saatu aikaiseksi lämminhenkinen ja rikas ympäristö.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN