Projektit > Kulttuuriympäristö > Sippolan koulukoti

Sippolan koulukoti

 • Kategoria:

  Kulttuuriympäristö- ja rakennushistoriaselvitys
 • Tilaaja:

  Senaatti-kiinteistöt
 • perustiedot:

  Sippolan koulukotialueeseen kuuluu 38 rakennusta.
 • Sijainti:

  Kouvola
 • Suoritusajankohta:

  2014-2015

Koulukodin alue kuuluu Sippolan kylän valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY) ja alue on myös valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Sippola sijaitsee kumpuilevan maanviljelysmaiseman keskellä Kouvolassa. Sippolan koulukodin alue kuuluu Sippolan kirkonkylän valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY).

Sippolan kartanon päärakennus ja parikymmentä muuta rakennusta sekä loput viljelymaista siirtyivät valtiolle vuonna 1909, ja kartanossa aloitti joulukuussa 1909 toimintansa väliaikaiseksi tarkoitettu poikien kasvatuslaitos kymmenen oppilaan voimalla. Vuosina 1909–1911 Sippolan kartanon vanhaa rakennuskantaa muokattiin vastaamaan laitoksen tarpeita. Rakennuttajana oli Yleisten rakennusten ylihallitus ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi arkkitehti Hugo Lindberg ylitirehtööri Theodor Granstedtin alaisuudessa.

Valtio jatkaa koulukotitoimintaa Sippolassa ja kiinteistöä on tarve korjata muuttuviin tarpeisiin. Kulttuuriympäristö- ja rakennushistoriaselvitys tarkastelee Sippolan kartanon ja koulukodin aluetta, maisemaa, pihoja sekä rakennuksia esihistorialliselta ajalta nykypäivään, keskittyen kartano- ja koulukotivaiheeseen.

Erityispiirteet

Koulukodin alueella on kivikautinen kiinteä muinaisjäännös sekä muinaisjäännökseksi luokiteltu Juustomänty. Päärakennus sivurakennuksineen on suojeltu valtioneuvoston asetuksella valtion omistamista rakennuksista, lisäksi kahdeksan rakennusta on varjeltu.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN