Projektit > Rakennushistoriaselvitykset > Metropolia, osat I–IV

Metropolia, osat I–IV

 • Kategoria:

  Rakennushistoriaselvitys
 • Tilaaja:

  Tilakeskus, Helsingin kaupunki
 • perustiedot:

  Alun perin 1870-luvulla rakennettu entinen Teknillisen korkeakoulun kiinteistö jää tyhjäksi kun Metropolia siirtyy uudelle kampukselle.
 • Sijainti:

  Helsinki, Kamppi
 • Suoritusajankohta:

  2015

Vaiheittain rakentuneelle, keskeisellä paikalla Hietalahden torin laidalla sijaitsevalle arvokiinteistölle etsitään uutta käyttöä kun sen tilat tyhjenevät.

Bulevardin päässä, Hietalahdentoria hallitseva korttelikokonaisuus on vuodesta 1877 toiminut teknillisen opetuksen keskittymänä. Kokonaisuus käsittää neljä rakennusta; Hietalahdentorin laidalla olevan Päärakennuksen, rakennuksen osoitteessa Bulevardi 29, korttelin sisäosassa olevan tiilisen Vanhan kemian rakennuksen, sekä pitkänomaisen Uuden kemian rakennuksen.

Päärakennus on käynyt läpi kolme suurta muutosvaihetta. Alkuperäinen uudisrakennus valmistui vuonna 1877 arkkitehti F. A. Sjöströmin suunnittelemana. Sitä laajennettiin vuonna 1905 arkkitehti Gustaf Nyströmin suunnittelmien mukaan. Nykyisen ulkomuotonsa rakennus sai vuonna 1928 valmistuneen korotuksen yhteydessä, jonka piirsi arkkitehti Armas Lindgren. Vanha kemian rakennus on Onni Tarjanteen käsialaa ja Uuden kemian rakennuksen suunnitteli Johan Sigfrid Sirén. Oppilaitos on myös kerroksellisuutensa puolesta kulttuurihistoriallisesti merkittävä kokonaisuus.

Oppilaitoksella on merkittävä rooli pääkaupungin kaupunkirakenteessa Bulevardin päätettä, Hietalanden toria, hallitsevana rakennuksena. Kortteli on kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävä. Bulevardi on yhdessä Esplanadin kanssa määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Teknillisen korkeakoulun muutettua Otaniemeen vuonna 1964, siirtyivät rakennukset suurimmalta osin Helsingin teknillisen oppilaitoksen (HTOL) käyttöön. Rakennuksen nykyinen käyttäjä on HTOL:sen seuraaja, Metropolia ammattikorkeakoulu.

Metropolia ammattikorkeakoulu on yhdistämässä toimintapisteitään Myllypuroon valmistuvalle uudelle kampukselle, jolloin Bulevardin rakennukset jäävät tyhjiksi. Tämä merkitsee käyttötarkoituksen muuttamista, asemakaavan päivittämistä ja suojelutarpeen uudelleen arvioimista. Oppilaitoskokonaisuudesta tehtiin rakennuskohtaiset selvitykset, jotka antavat yleiskuvan rakennusten historiasta ja arkkitehtuurista.

Erityispiirteet:

Keskeisellä paikalla sijaitsevalle suurelle julkiselle rakennukselle, jolla on huomattava kulttuurihistoriallinen arvo ja jossa on hyvin säilyneitä sisätiloja, ollaan etsimässä uutta käyttöä.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN