Merikasarmi

 • Kategoria:

  Rakennushistoriaselvitys
 • Tilaaja:

  Senaatti-kiinteistöt
 • perustiedot:

  1970-80-lukujen uudelleenkäyttöhankkeessa arvotettiin historiallisia kerrostumia ja päädyttiin rekonstruoimaan Engelin suunnitelma. Engelin aikaisen asun palautus ja Merikasarmin aseman korostaminen kaupunkitilassa olivat myös uuden asemakaavan tavoitteena.
 • Sijainti:

  Helsinki
 • Suoritusajankohta:

  2017

Helsingissä Katajanokan pohjoisosassa sijaitsee itäistä kantakaupunkia kaupunkikuvallisesti hallitsevalla paikalla 1800-luvun alkupuolella rakennettu sotilaskasarmirakennusten kokonaisuus, josta tuli myöhemmin sotasatama ja telakka, ja jota täydennysrakennettiin 1980-luvulla sinne sijoittuneen ulkoasiainministeriön tarpeisiin.

Rakennushistoriaselvityksen kohteena oli Merikasarmin virastokokonaisuus, joka koostuu kahdeksasta rakennuksesta pihoineen. Työ painottui 1970–1990-lukujen peruskorjaus- ja muutostöiden sekä rakennuksen myöhemmän historian tarkasteluun virastotalona vuoteen 2016 saakka.

Arkkitehti Erik Kråkströmin laatiman, 1980-luvulla toteutetun peruskorjaus- ja muutostyösuunnitelman lähtökohtana oli alun perin Engelin suunnitteleman kasarmikokonaisuuden arvokkuuden korostaminen ministeriön toimitiloina. Tämä edellytti muutos- ja lisärakennustoimenpiteitä, jotta kasvava ministeriö mahtuisi tiloihin. Lisärakentamisella pyrittiin täydentämään Engelin aikana kesken jäänyt suunnitelma.

Myös 1800-luvun alun vaiheita, joissa ensimmäiset olemassa olevista rakennuksista valmistuivat, tarkasteltiin. Näin voitiin muodostaa kuva siitä suunnitelmasta, jonka palauttamiseen ja rekonstruoimiseen peruskorjaus- ja muutostyövaiheessa pyrittiin. Engelin suunittelemien 1820- ja 1830-luvun matruusi- ja upseerirakennusten sisätilojen arkkitehtonisesti merkittävin piirre, joka on Suomessa täysin ainutlaatuinen, oli matruusirakennuksen  suuret yhtenäiset majoitussalit. Vastaavia saleja ei toteutettu Engelin myöhemmissä kasarmirakennuksissa, eivätkä ne olleet ajalleen tyypillisiä venäläisissä kasarmeissa. Nämä tilahahmot olivat sittemmin kadonneet. 1980-luvulla suosittiin koppikonttoreita, jolloin alkuperäistä tilahahmoa ei haluttu palauttaa. Sen sijaan rakennusten julksisivuissa tehtiin huomattavia palauttavia toimia.

Erityispiirteet

Merikasarmihankkeessa arvotettiin historiallisia kerrostumia ja päädyttiin rekonstruoimaan kokonaisuus, jonka lähtökohtana on Engelin suunnitelma. Engelin aikaisen asun palautus ja Merikasarmin aseman korostaminen kaupunkitilassa olivat ne tavoitteet, joista jo Katajanokan itäkärjen asemakaavakilpailun voittanut suunnitelma lähti liikkeelle. Asemakaavoitus ohjasi Merikasarmihankkeen muotoutumista rekonstruktioksi.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN