Projektit > Inventoinnit > Maunulan lähiö

Maunulan lähiö

 • Kategoria:

  Rakennusten ja pihojen inventointi sekä korjaustapaohjeet
 • Tilaaja:

  Kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin kaupunki
 • perustiedot:

  Maunulan eteläosa on suomalainen toisen maailmansodan jälkeen rakennettu metsälähiö, jossa on aikansa taitavimpien suunnittelijoiden asuntokohteita.
 • Sijainti:

  Helsinki, Maunula
 • Suoritusajankohta:

  2006

Maunulan eteläosan asuntoalue rakennettiin pääosin vuosien 1949–57 välillä. Se edustaa jälleenrakennuskauden kerrostalolähiötä, jolle on ominaista pihojen ja rakennussikermien välitön suhde sekä pihojen puutarhamaisuus. Asuntosuunnittelu on rationaalista, arkkitehtuurissa on sekä moderneja että traditionaalisia piirteitä ja rakennusten materiaalintuntu on voimakas. Alue on ollut tunnettu kahdesta kuulusta osakokonaisuudesta: Viljo Rewellin ja Keijo Petäjän suunnittelema Maunulan Kansanasunnot Oy:n kerrostaloryhmä sijoittuu väljästi maastoon; Arkkitehti Hilding Ekelundin suunnittelema kylämäinen Sahanmäen alue rajaa Maunulaa itärinteeseen ja näkyy pitkälle. Tässä tarkastelussa tietoisuuteemme nousi monta muutakin ansiokasta asuntokohdetta, kuten Kaj Englundin suunnittelema, kahden rinteeseen sovitetun lamellitalon ryhmä: Männikkötie 5.

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston tilaama selvitystyö kohdistui sekä rakennuksiin että piha- ja katutiloihin. Arkistotyö perustui lupa-asiakirjoihin, rakennustaiteen museon arkistoihin ja julkisten puistojen suunnitelmiin. Alue jaettiin eriluonteisiin osiin. Kentällä tehdyt havainnot ja dokumentointivalokuvat yhdistettiin arkistotietoon asunto-osakeyhtiöittäin. Jokaisen kohteen rakennusten ja pihojen ominaispiirteet kuvattiin sanoin, valokuvin ja piirroksin siten, että raportti palvelee suojeluasemakaavan laatijaa. Konsultti laati ohjausryhmän kanssa yhteistyössä kriteeristön, jonka avulla kohteet arvotettiin. Kattavan analyysin yhteenveto esitettiin karttakaavioina. Tutkimustyön pohjalta laadittiin kehittämisperiaatteet tulevien rakennustapaohjeiden pohjaksi. Raportti Maunula – Arjen kestävää arkkitehtuuria -Arvottaminen ja kehitystapaohjeet on julkaistu kaupunkisuunnitteluviraston julkaisusarjassa 2007:3.

Erityispiirteet:

Maunulan eteläosan asuntoyhtiöt muodostavat talojen sikermiä, joiden väliin ja ympärille jää puutarhamaisia pihoja.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN