Projektit > Rakennushistoriaselvitykset > Mattlidenin koulukeskus

Mattlidenin koulukeskus

 • Kategoria:

  Rakennushistoriaselvitys
 • Tilaaja:

  Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos
 • perustiedot:

  Mattlidenin koulukeskuksen alueella toimivat päiväkoti, esikoulu, peruskoulu ja lukio. Alueella on myös asuinrakennuksia. Selvitys laadittiin asemakaavoituksen tarpeisiin.
 • Sijainti:

  Espoo
 • Suoritusajankohta:

  2016

Mattlidenin koulukeskuksen rakennushistoriaselvitys laadittiin Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen tilauksesta. Alueella ei ole asemakaavaa ja työ palvelee asemakaavoituksen tarpeita. Lisäksi tehtävänä oli tarkastella kohteen kulttuurihistoriallisia arvoja ja säilyneisyyttä.

Selvityksen puitteissa tutkittiin kahdeksaa koulukeskusalueen rakennusta. Päiväkodin, peruskoulun alakoulun, opettajien asuinrakennuksen sekä musiikkiopistona toimivan hirsirakennuksen rakennushistoriaa tarkasteltiin tarkemmin ja   entisen terveystalon, henkilökunnan rivitalon, entisen kunnanlääkärin asuinrakennuksen sekä yläkoulun ja lukion rakennuksia tutkittiin suppeammin.

Alue on rakentunut kolmessa päävaiheessa. Ensimmäisen vaiheen merkittävimmät rakennukset ovat arkkitehti Erich von Ungern-Sternbergin suunnittelemat kansakoulurakennus ja opettajien asuinrakennus, jotka valmistuivat vuonna 1959. Nämä pientä mittakaavaa edustavat rakennukset on sijoitettu maaston mukaisesti. Arkkitehtuuriltaan ei kansakoulu kuitenkaan yllä aikansa merkittävimpien joukkoon.

1970-luvulla oppilasmäärän kasvun myötä Mattlideniin rakennettiin kaksi arkkitehti Erik Kråksrömin suunnittelemaa koulurakennusta. Ne on sijoitettu samaan koordinaatistoon aiemman vaiheen kanssa ja ne sopeutuvan 1950-luvun mittakaavaaan. Ilmaisultaan ne ovat 1970-luvun arkkitehtuurin mukaisia.

Nykypäivän näkökulmasta koulukokonaisuus on kuitenkin ilmeeltään heikentynyt ja hajanainen. Viimeisten vuosikymmenten muutokset ovat tuoneet alueelle paljon uusia muotoja ja materiaaleja. Rakennusten väliin ja päälle tehdyt laajennukset ovat muuttaneet vanhemman vaiheen luonnetta epäedullisempaan suuntaan. Kulkureitit ovat muuttuneet. Kokonaisuus on sekava ja kerroksisuus vaikeasti ymmärrettävissä.

Erityispiirteet

Mattlidenin koulukeskus sai alkunsa vuonna 1959 perustetusta ruotsinkielisestä Matinkylän kansakoulusta. Koulukeskus on kasvanut Suomen suurimmaksi ruotsinkieliseksi koulukampukseksi.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN