Mariankatu 11

 • Kategoria:

  Rakennushistoriaselvitys
 • Tilaaja:

  Senaatti-kiinteistöt
 • perustiedot:

  Svenskt Reallyceumin, ruotsinkielisen reaalilyseon, rakennus 1870-luvulta on aikansa kouluarkkitehtuurin helmi. Aina kouluna toiminut rakennus haluttiin ottaa valtioneuvoston käyttöön.
 • Sijainti:

  Helsinki, Kruununhaka
 • Suoritusajankohta:

  2014

Koulurakentaminen uudistui 1870-luvulla ja Svenskt Reallyceum, ruotsinkielinen normaalilyseo, kuuluu vuosikymmenen arkkitehtonisesti merkittävimpiin koulurakennuksiin. Laajamittainen koulurakennustoiminta jatkui Suomessa aina 1910-luvun puoliväliin saakka.

Yleisten rakennusten ylihallitus rakennutti Ruotsalaisen reaalilyseon, jonka suunnittelivat ylihallituksen ylijohtaja arkkitehti Axel Hampus Dalström ja arkkitehti Evert Lagerspetz. 1870-luvulta lähtien valtion rakennuttamat koulutalot noudattivat varsin yhtenäisiä periaatteita. Ruotsalainen normaalilyseo kuuluu vuosikymmenen arkkitehtonisesti merkittävimpiin koulurakennuksiin. Kaksikerroksinen koulurakennus edustaa uusrenessanssia. Pääjulkisivu on symmetrinen. Talossa on Dalströmin kehittelemä pohjaratkaisu, jossa sivukäytävälliseen runkorakennukseen liittyy pihan puolella voimistelu- ja juhlasalisiipi. Voimistelusali ja koulupiha olivat siihen aikaan harvinaisia. Luokkahuoneet on sijoitettu kadun puolelle.

Mariankatu 11 on ollut aina valtion omistuksessa ja toiminut opinahjona, vaikkakin käyttäjinä on ollut useita. Ruotsalainen reaalilyseo muutti rakennuksesta jo vuonna 1900 ja uudeksi käyttäjäksi tuli Teollisuuskoulu. Vuonna 1930 rakennuksen käyttäjä vaihtui, kun Helsingin III suomalainen tyttökoulu, josta myöhemmin tuli Kruununhaan keskikoulu, muutti taloon. Rakennus oli Helsingin yliopiston käytössä vuosina 1972–2009. Rakennus on suojeltu 1977 voimaan tulleessa asemakaavassa. Suojelupäätöksen jälkeen kohde peruskorjattiin vuosina 1980–1982. Rakennukseen kohdistuneista muutoksista huolimatta rakennus on säilyttänyt luonteensa hyvin.

Senaatti-kiinteistöt selvitti mahdollisuutta käyttää rakennusta valtioneuvoston tarpeisiin. Rakennushistoriallisen selvityksen kohteena oli kiinteistö Mariankatu 11 pihoineen. Selvitys on luonteeltaan yleispiirteinen. Lähdeaineistoina käytettiin tutkimuskirjallisuutta, arkistopiirustuksia, vanhoja valokuvia ja paikan päällä tehtyjä havaintoja. Raportti koostettiin selkeään raporttimuotoon.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN