Projektit > Kulttuuriympäristö > Maatalousnormaalikoulun alueellinen rakennushistoriaselvitys

Maatalousnormaalikoulun alueellinen rakennushistoriaselvitys

 • Kategoria:

  Alueellinen rakennushistoriaselvitys ja inventoinnit
 • Tilaaja:

  Järvenpään kaupunki
 • perustiedot:

  Kaavoittaja pyrki ottamaan huomioon suojeltavien rakennusten suojavyöhykkeet ja vaalimaan niiden omaleimaisia piirteitä Järvenpään Lepolassa.
 • Sijainti:

  Järvenpää
 • Suoritusajankohta:

  2011

Järvenpään entisen Maatalousnormaalikoulun koetilalle, Tuusulan Rantatien kansallisesti merkittävään kulttuurimaisemaan on rakentumassa viihtyisä, pientalovaltainen asuntoalue Lepola. Järvenpään kartanon maille perustettu koetila vihittiin käyttöönsä 1928. Oppilaitos oli ainutlaatuinen Pohjoismaissa ja siihen kuului opettajankoulutuslaitos, maamieskoulu, karjanhoitajakoulu ja harjoitustila asuinrakennuksineen. Jussi ja Toivo Paatelan suunnittelemat rakennusryhmät sijaitsevat peltomaisemassa kumpuavien mäkien lailla eriluonteisina pihapiireinä. Rakennukset ja Bengt Schalinin suunnittelemat pihojen aksiaaliset sommitelmat henkivät 1920-luvun klassismia. Maatalousnormaalikoulun kokonaisuuteen kuuluvat myös 1950-luvun alussa rakennettu tilan uusi talouskeskus Navetanmäki ja joukko muita rakennuksia. Maatalousopetus Järvenpäässä päättyi vuonna 2000.

Uudessa asemakaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja ympäristö on tarkoitus suojella. Alueelliseen rakennushistoriaselvitykseen on koottu yksiin kansiin tarina alueen vanhemmasta historiasta, Maatalousnormaalikoulun syntyvaiheista ja myöhemmät rakennusvaiheet. Alueellisen tarkastelun, mukaan lukien maisema ja pihat, lisäksi kutakin rakennusta on tarkasteltu erikseen. Selvityksen avulla asemakaavoittajan ja museoviranomaisten on mahdollista ottaa kantaa kriittisiin kysymyksiin, kuten siihen, millaisia suojavyöhykkeitä rakennuksilla ja pihapiireillä pitäisi olla, ja onko joissakin rakennuksissa sellaisia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita sisätiloja, joita myös tulisi suojella. Selvitystyön toisessa vaiheessa viidestä rakennuksesta laadittiin rakennuskohtainen inventointi suojelusuosituksineen. Selvitykset tilasi Järvenpään kaupunki. ELY-keskus, Museovirasto ja Maakuntamuseo valvoivat selvityksen tekemistä.

Erityispiirteet:

Maatalousnormaalikoulu on rakennettu 1920-luvun lopulla Järvenpään kartanon maille. Sen naapurissa oli samanaikainen nuorille naisille tarkoitettu kotitalousopettajaopisto.

Muita projekteja
 • Taivallahden koulu
  Lue lisää
 • Backaksen tila, maisemaselvitys ja kartanopuiston puuinventointi
  Lue lisää
 • Invalidisäätiö Ortonin Ruskeasuon laitokset
  Lue lisää
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN