Projektit > Kulttuuriympäristö > Kellokosken sairaala

Kellokosken sairaala

  • Kategoria:

    Rakennushistoriallinen alueselvitys
  • perustiedot:

    Kellokosken psykiatrisen sairaalan alueeseen kuuluu rakennuskantaa 1880-luvulta 1980-luvulle. Puistomainen ympäristö on perua kartanovaiheesta. Aleen uusiokäyttöä pohditaan.
  • Sijainti:

    Tuusula

Kartano edustaa rakennusteknisesti samaa rakennustyyppiä kuin aikakaudelleen tyypilliset helsinkiläiset kaupunkikivitalot. Rakennus oli maaseutuympäristössä erittäin uudenaikainen.

Kellokosken sairaala-alue sijaitsee Tuusulan pohjoisosassa, Keravajoen patoaltaan itärannalla, Vanhan valtatien molemmin puolin. Piirimielisairaan perustivat 13 Uudenmaan kuntaa, ja sen toimipaikaksi hankittiin vuonna 1913 Kellokosken kartano apurakennuksineen ja kartanon maista erotettu Linna-niminen palstatila. Psykiatrisen sairaalan nykyiseen kokonaisuuteen kuuluu rakennuksia 1880-luvulta 1980-luvulle. Merkittävimmät rakennusvaiheet kartanovaiheen jälkeen ovat olleet sairaalan perustaminen 1910-luvulla, 1930-luvun uudet rakennukset ja jälleenrakennuskauden uudisrakennukset. Sairaalakokonaisuuteen kuuluu myös erilaisia maatalouteen ja puutarhanhoitoon liittyviä rakennuksia. Puistomainen ymparistö on perua kartanon ajoilta. Kellokosken sairaala-alue muodostaa yhdessa Marieforsin ruukin kanssa osan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriymparistöä (RKY 2009).

Kellokosken kartano on fennomaaniarkkitehti Odert Sebastian Gripenbergin aateveljelleen Konni Zilliacukselle suunnittelema kaksikerroksinen uusrenessanssihuvila, jota laajennettiin sairaalaksi Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehti E. A. Kranckin suunnitelmien mukaan 1915. Kellokoskelle valmistui 1930-luvun alkuvuosina Kranckin suunnittelema uusi sairaalarakennus ja ylilääkärille hirsirakenteinen virka-asunto Vanhan valtatien varteen. Vanhaa sairaalaa korotettiin Toivo Jäntin suunnitelmien mukaan, ylilääkärille rakennettiin funkis-huvila joen varrelle ja alilaakareille herraskainen pienkerrostalo Paavalinlinna. Muita rakennuksia 1930-luvulta ovat kappeli ja hoitajattarien asuntola Impilinna sekä joukko maatalousrakennuksia.

Tehtävänä oli tarkastella kellokosken sairaala-alueen rakennuskantaa ja puutarhoja osana kaavoitushanketta, jossa todennäköisesti tyhjenevälle sairaala-alueelle hahmotellaan uutta käyttöä.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN