Projektit > Kulttuuriympäristö > Invalidisäätiö Ortonin Ruskeasuon laitokset

Invalidisäätiö Ortonin Ruskeasuon laitokset

 • Kategoria:

  Rakennushistoriaselvitys
 • Tilaaja:

  Invalidisäätiö Orton
 • perustiedot:

  Selvityksen kohteina ovat Tenholantie 10:n Invalidisäätiön päärakennus ja F-talo, Tenholantie 10a:n oppilasasuntolat A ja B sekä Proteesipaja Tenholantie 12 Ruskeasuolla, Keskuspuiston laidalla.
 • Sijainti:

  Helsinki, Ruskeasuo
 • Suoritusajankohta:

  2015

Selvitys on laadittu Invalidisäätiön kiinteistökehityksen tarpeisiin. Asemakaavaa ollaan muuttamassa, kun Proteesipaja puretaan uudisrakentamisen alta ja ammattiopiston siirtyessä muualle vapautuu tiloja uuteen käyttöön.

Rakennushistoriaselvityksen kohteena on Invalidisäätiön omistama laitoskokonaisuus Helsingin Ruskeasuolla: Invalidisäätiön päärakennus, asuinrakennus F, Proteesipaja ja kaksi oppilasasuntolarakennusta piha-alueineen. Päärakennus edustaa modernismin rakennusperintöä ja sen vanhimmat siivet A-E on suojeltu asemakaavassa. Invalidisäätiö kehittää aluetta Terveyspuisto-teemalla ja selvitys palvelee asemakaavan muutosprosessia. Ruskeasuolla toimiva ammattiopisto siirtyy uusiin tiloihin Espooseen 2018, jolloin päärakennuksesta ja oppilasasuntolarakennuksista vapautuu tiloja uuteen käyttöön. Vuonna 1974 valmistunut Proteesipaja on tarkoitus purkaa uudisrakentamisen alta. Selvityksen keskeinen tehtävä oli rakentamisen historian kartoittaminen, muutosvaiheiden ja säilyneisyyden analysointi sekä erityisesti päärakennuksen ja F-rakennuksen kulttuurihistoriallisen merkityksen pohtiminen sekä purettavan Proteesipajan dokumentointi.

Invalidisäätiö rakennutti huoltolaitoksensa talvisodassa vammautuneita varten 1941–1943. Suunnittelijoina olivat arkkitehti Eino Forsman ja diplomi-insinööri Magnus Malmberg. Laitoskokonaisuuteen kuuluivat alun perin viisisiipinen päärakennus ja erillinen asuntolarakennus F. Rakennuksissa sijaitsivat ortopedinen sairaala, huoltotoimisto, ammattikoulu työpajoineen ja oppilasasuntoloineen, henkilökunnan asuintiloja ja apuvälinepaja. Päärakennusta on laajennettu myöhemmin uusilla siivillä ja korotuksilla. Laitoksessa toimii edelleen ortopedinen sairaala ja ammattiopisto, mutta päärakennuksen asuintilat on otettu muuhun käyttöön.

Arkisto- ja kirjallisuustutkimustyön sekä kenttätyöskentelyn tulokset on koottu selvitykseen rakennuskohtaisesti. Rakennusluvista koostamamme lupakronologian pohjalta on laadittu muutoksia havainnollistavat kaaviot. Selvityksen kuvitukseen kuuluvat myös eriaikaiset valokuvat ja rakennuspiirustukset.

Erityispiirteet:

Arkkitehti Eino Forsmanin suunnittelema 1940-luvun alun sairaala on suojeltu asemakaavassa ja esimerkki sotienaikaisesta, monumentaalisesta rakennushankkeesta.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN