Hämeentie 161

 • Kategoria:

  Rakennushistoriaselvitys
 • Tilaaja:

  Helsingin kaupungin tilakeskus
 • perustiedot:

  Helsingin tilakeskuksen käynnistämässä muutoshankkeessa tilojen käyttöä pyritään tehostamaan. Rakennushistoriaselvityksellä pyritään tuomaan taustatietoa suojeluintressien tarkemman määrittelyn tueksi.
 • Sijainti:

  Helsinki
 • Suoritusajankohta:

  2016

Kiinteistö on osa valtakunnallisesti arvokkaaksi teollisuusympäristöksi luokiteltua Arabianrannan teollisuusaluetta.

Rakennushistoriaselvityksen kohteena ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabianrannan toimipisteen rakennukset. Oppilaitos toimii Helsingfors mekaniska wäfverin vanhassa tehdaskiinteistössä, jonka vanhimmat osat ovat arkkitehti Theodor Höijerin suunnittelemia vuodelta 1898. Nykyinen kokonaisuus sisältää useita muutosvaiheita ja laajennuksia. Viimeisin, arkkitehtitoimisto Sarcin suunnittelema laajennus oppilaitokselle vuodelta 2005 on rajattu tarkastelun ulkopuolelle.

Vanhankaupunginlahden rannassa sijaitsevä kiinteistö oli teollisuuskäytössä yli 50 vuotta, ensin kutomona ja värjäämönä ja myöhemmin kehräämönä 1950-luvulle saakka. Tämän jälkeen Helsigin kaupunki osti kiinteistön ja ne otettiin viereisellä tontilla toimineen Helsingin sähkölaitoksen käyttöön. 1990-luvulla rakennukset jäivät muutamaksi vuodeksi tyhjilleen ennen kuin ne kunnostettiin taiteiden ja viestinnän oppilaitoksen käyttöön. Kai Wartiaisen ”rakennus rakennuksessa” -periaatteella suunniteltu muutos oppilaitokseksi toteutettiin 1990-luvun lopulla. Osa tehtaan käytössä olleesta tontista on nykyisin puistoa.

Vuonna 2015 Helsingin kaupungin tilakeskus käynnisti muutoshankkeen, jonka tavoitteena oli tilojen käytön tehostaminen Metropolian tiivistäessä toimipisteverkostoaan nykyisestä 20:stä neljään. Arabianrantaan keskitetään kulttuurialan opetus.  Hanketta varten selvitettiin rakennusten muutosvaiheita, eri ikäisten osien säilyneisyyttä ja myös muutosten arkkitehtonista arvoa, jotta jatkossa voidaan määritellä tarkemmin suojelun sisältö.

Erityispiirteet

Oppilaitokseksi muutettu 1800-luvun lopun tehdaskiinteistö

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN