Projektit > Kulttuuriympäristö > Espoon koulujen sektori-inventointi

Espoon koulujen sektori-inventointi

 • Kategoria:

  Rakennushistoriaselvitys
 • Tilaaja:

  Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos
 • perustiedot:

  Alun perin koulukäyttöön rakennettujen ja edelleen koulukäytössä olevien, ennen vuotta 1990 rakennettujen koulurakennusten, niiden opettaja-asuntoloiden ja pihapiirien sektori-inventointi maankäyttö- ja kiinteistökehityshankkeiden tueksi.
 • Sijainti:

  Espoo
 • Suoritusajankohta:

  2017

Espoon kaupungin tilapalvelut-liikelaitoksen tilaamassa  koulujen sektori-inventoinnissa käytiin läpi kaikki  ennen vuotta 1990 valmistuneet koulurakennukset, -asuntolat ja -pihapiirit, yhteensä 82 kohdetta. Inventointi laadittiin Espoon kaupungin maankäyttö- ja kiinteistökehityshankkeiden tueksi.

Arkisto- ja kirjallisuustutkimuksen tiedot sekä kenttätyön havainnot syötettiin Espoon kaupunginmuseon Ympäristö Kauko -tietokantaan, jonka avulla museo hallinnoi tietoa muun muassa espoolaisten rakennusten kulttuurihistoriallisista arvoista. Kauko-järjestelmän tiedot ovat myös espoolaisten kaavoittajien, hankekehittäjien sekä rakennusvalvonnan käytössä.

Sektori-inventoinnin raportti luo katsauksen Espoon kouluarkkitehtuurin vuosikymmeniin. Vanhimmat koulukäytössä olevat rakennukset, puurakenteiset maalaiskoulut, ovat 1910-luvulta. Vilkkainta koulurakentamisen aikaa oli 1950–60-luku, jolloin kouluarkkitehtuuri kasvoi pula-ajan vähäeleisestä ilmaisusta kohti innovatiivisia toiminnallisia ja tilallisia ratkaisuja. 1970-luvun koulusuunnitteluun löivät leimansa peruskoulu-uudistus, tilaratkaisujen vakiointi ja betonirakennustekniikan kehitys. 1980-luvun kouluissa suosittiin taas yksilöllisempää arkkitehtuuria.

Tässä sektori-inventoinnissa koulut luokiteltiin kolmeen arvotusluokkaan arkkitehtonisten, kaupunkikuvallisten, maisemallisten ja historiallisten arvojen sekä niiden säilyneisyyden perusteella. Arviointi suoritettiin yhteistyössä ohjausryhmän kanssa, johon kuului Espoon tilapalveluiden, sivistystoimen ja kaupunginmuseon edustajia.

Erityispiirteet

Sektori-inventoinnissa käytiin läpi kaikki ennen vuotta 1990 valmistuneet koulurakennukset Espoossa, yhteensä 82 kohdetta.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN