Erottajankulma

 • Kategoria:

  Rakennushistoriaselvitys
 • Tilaaja:

  Newsec Oy
 • perustiedot:

  Theodor Höijerin suunnittelema uusrenessanssirakennus on kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla ja sen rikkaasti koristellut pääporrashuoneet ovat erittäin hyvin säilyneet. Selvitys tehtiin rakennuksen jatkokehitystä ja tulevia korjaustöitä silmälläpitäen.
 • Sijainti:

  Helsinki
 • Suoritusajankohta:

  2017

Erottajankulma edustaa kertaustyylistä, eurooppalaisvaikutteista kaupunkikivitalotyyppiä. Erottajankulman rakennutti apteekkari A. F. Girsén ja suunnitteli Theodor Höijer, for sale joka oli yksi ajankohdan merkittävimmistä arkkitehdeistä. Erottajankulman sijainti kaupunkirakenteessa on poikkeuksellisen näkyvä ja arvokas. Rakennus on Mannerheimintien visuaalinen päätepiste sekä vanhan kaupungin pääakselien, Bulevardin ja Eteläesplanadin kääntöpiste. Uusrenessanssirakennus on tyyliltään erittäin koristeellinen ja suurimittakaavainen. Sen Eteläesplanadille aukeava pääporras on rikkaasti koristeltu, alunperin maalaukset toteutti Salomon Wuorion maalausliike. Rakennuksen porrashuoneet ovat säilyneet erittäin hyvin.

Rakennuksen käyttö on vuosikymmenten mittaan muuttunut. Alunperin katutasoon sijoitettiin liiketilaa, niiden yläpuolelle välikerrokseen konttoritilaa ja ylempiin kerroksiin asuntoja. Viimeistään 1950-luvulla asuinkerrokset muutettiin pääasiassa konttorikäyttöön. Rakennuksen pitkäaikaisimpiin käyttäjiin kuuluivat vuoteen 1993 saakka rakennuksen kulmassa toiminut Erottajan apteekki sekä Maalais-Osake-Pankki (myöhemmin Kansallis-Osake-Pankki), joka toimi rakennuksessa 1927-1995.

Tontin sisäosat on rakennettu uudelleen useaan kertaan.  Vuonna 1927 vanhat piharakennukset korvattiin Lars Sonckin suunnittelemalla pankkisalilla, joka rakennettiin uudestaan 1960-luvulla. Vuoden 1998 peruskorjauksen yhteydessä rakennettiin nykyisin sisäpihalla sijaitseva siipirakennus sekä pysäköintikansi.

Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa riittävät tiedot, jotta arkkitehtisuunnittelija voi määritellä kiinteistön kehittämiselle ja tuleville muutostöille kestävät, kulttuurihistorialliset arvot huomioivat periaatteet.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN