Projektit > Kulttuuriympäristö > Allianssi-talo

Allianssi-talo

 • Kategoria:

  Rakennushistoriaselvitys
 • Tilaaja:

  Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
 • perustiedot:

  HOAS 26 muodostuu 1977 valmistuneesta opiskelija-asuntolasta ja toimistorakennuksesta, joista jälkimmäinen on selvityksen kohteena.
 • Sijainti:

  Helsinki, Itä-Pasila
 • Suoritusajankohta:

  2012

Omistaja halusi laajentaa arkkitehti Arto Sipisen suunnittelemaa, Itä-Pasilassa sijaitsevaa betonielementtirakenteista 1970-luvun toimistorakennusta ja uudistaa sen ilmettä, mikä edellytti myös asemakaavamuutosta.

Rakennushistoriaselvitys kohdistuu HOAS 26:n toimistotaloon, joka valmistui 1977. Kolmikerroksinen rakennus niveltyy osaksi samanaikaisesti rakenteilla olleen Itä-Pasilan kaksitasoliikennejärjestelmää. Arkkitehtuuri on luonteeltaan asiallista ja systemaattista. Tasakattoisen ja laatikkomaisen betonirakennuksen sommitelma ja massoittelu perustuvat suorakulmaisen pilari-palkki-laatta –järjestelmän ruudukkoon. Punaiset puuikkunat antavat eloisuutta ja luovat kontrastia betonielementtijulkisivuille. Toimistokerrosten pohjaratkaisu perustuu keskeiskäytävään ja muunneltaviin toimistotiloihin.

Toimistorakennusta käyttivät alun perin rakennuttajayhteisö HOAS sekä ulkopuoliset vuokralaiset. Vuonna 2004 toimistorakennuksen omistus siirtyi nuorisojärjestöjen kattojärjestö Allianssi ry:lle ja talosta tuli Allianssi-talo. Se on nuorisotoimialan kohtaamispaikka, joka tarjoaa toimisto- ja kokoustiloja jäsenjärjestöilleen ja talon vuokralaisille sekä ylläpitää Nuorisotiedon kirjastoa. Järjestöjen välistä synergiaa tuottava toimintamalli on koettu hyväksi ja talon palveluille on kysyntää, joten Allianssi käynnisti lisärakentamisen mahdollisuuksien selvittämisen 2009. Omistaja haluaa parantaa ja tarjota nykyaikaisia ja toimivia toimisto- ja kokoustiloja talon käyttäjille sekä raikastaa talon yleisilmettä kaupunkikuvassa. Laajentaminen edellytti asemakaavan muutosta. Rakennushistoriaselvitys laadittiin osana asemakaavan muutostyötä.

Selvityksessä rakennusta on tarkasteltu suhteessa ympäristöönsä sekä arkkitehti Arto Sipisen tuotannon osana. Kohde dokumentoitiin valokuvaamalla. Sisätilat inventoitiin tilakokonaisuuksittain, ulkotiloja tarkasteltiin tekemällä havaintoja, joita verrattiin arkistotyön tuloksiin. Muutoskaaviot havainnollistavat rakennukseen kohdistuneita muutoksia. Selvityksessä on arvioitu rakennuksen kulttuurihistoriallisia ulottuvaisuuksia niin kaupunkirakenteen, arkkitehtuurin kuin sosiaalisen toiminnan kannalta. Työ on esimerkki suppeasta selvityksestä, joka laadittiin neljän viikon tiukassa aikataulussa.

Erityispiirteet:

Kohde on esimerkki arkkitehti Arto Sipisen tuotannon arkirakentamisesta ja se edustaa lähihistoriaa.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN