Projektit > Inventoinnit > Backaksen tila, maisemaselvitys ja kartanopuiston puuinventointi

Backaksen tila, maisemaselvitys ja kartanopuiston puuinventointi

  • Kategoria:

    Maisemaselvitys
  • perustiedot:

    Selvitys kohdistuu Backaksen tilan puiston puulaji-inventointiin. Inventoinnissa on merkitty GPS-pisteet, puulajitiedot ja joitain ominaisuustietoja.
  • Sijainti:

    Vantaa

Backaksen kartanon mäellä on ollut kaksi kulttuurihistoriallisesti merkittävää päävaihetta: tilan toiminta yksityisenä kartanona ja myöhemmin Elannon maatilana.

Maisemaselvityksen ja puistoinventoinnin kohteena on Backaksen kartanon puisto Vantaalla ja historiallisen tarkastelun rajaus kartanon mäki, johon kuuluvat keskeiset rakennukset pihapiireineen. Alueelle ollaan suunnittelemassa asemakaavaa.

Backaksen kartanon alue on maisemallisesti ja rakennushistoriallisesti eheä kokonaisuus aivan kaupunkirakenteen reunalla. Kaupungin kasvu Backaksen maille voidaan nähdä myös osana Backaksen jatkumoa ja maisemahistoriaa. Kartanovaiheen aikana 1800-luvulla, Backaksen puisto sai yleiset muotonsa ja rakennusten sijoittelun pääpiirteet hahmottuivat. Elannon kaudelta, 1900-luvun alkupuoliskolta, ovat peräisin näyttävät maatalousrakennukset, pitkät puurivistöt teiden varsilla sekä omenapuutarha. Päärakennuksen ympärille levittäytyvä puistikko on säilyttänyt laajuutensa ja lehtevän muotonsa. Myös viljelymaisema on säilynyt pitkään avoimena. Peltoviljely on aloitettu todennäköisesti viimeistään jo 1600-luvulla. 1930-luvulle mennessä saavutettu maiseman avoimuus säilyi Backaksen lähiympäristössä ja Vantaanjoen tällä osuudella aina 1990-luvulle saakka. Vasta 2000-luvulla kaupungin kasvu alkoi haukata suurempia maita Backaksen lähiympäristöstä. Siitä huolimatta näkymät Vantaanjoen varteen levittäytyvään maisemaan ovat yhä avoimia.

Inventoinnissa kartanonpuiston noin 400 puuta mitattiin paikalleen gps-mittarilla paikantamalla ja ne luokiteltiin. Yhteenvedossa otettiin kantaan siihen, miten eri vaiheiden sommitelmalliset piirteet ovat säilyneet nykypäivään sekä annettiin suosituksia puiston hoidosta ja kehittämisestä.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN