Projektit > Arkkitehtisuunnittelu > Suvelan korjausrakentamis- ja perusparannusohje

Suvelan korjausrakentamis- ja perusparannusohje

 • Kategoria:

  Korjausrakentamis- ja perusparannusohje
 • Tilaaja:

  Kaupunkisuunnitelukeskus, Espoon kaupunki
 • perustiedot:

  Suvelan lähiötalot ovat tulleet peruskorjausikään. Kaupunki pyrkii korjausrakentamis- ja perusparannusohjeen avulla antamaan suuntaa alueen tasapainoiselle keittämiselle.
 • Sijainti:

  Espoo
 • Suoritusajankohta:

  2010

Korkeista rakennuksista ja maisemista tunnettu Suvelan lähiö sijaitsee Espoon keskuksen kaakkoispuolella. Tällä 1970-luvun ruutuelementtikerrostalojen asuinalueella on vehreitä puistoja, ostos- ja palvelukeskus sekä koulu urheilukenttineen. Nyt monien talojen julkisivut kaipaavat korjausta ja pihat lisää viihtyisyyttä.

Espoon kaupunki on päättänyt kehittää kaupunginosan myönteistä identiteettiä kaupunkikuvaa vaalimalla, sekä liittämällä alueen tiiviimmin osaksi keskustaa. Espoo tilasi Ark-byroolta Suvelan keskusta-alueen kiinteistöjen ja pihojen korjausrakentamis- ja perusparannusohjeet, joissa kaupunkikuvallinen näkökulma painottuu. Ohjeet suunnattiin viranomaisten lisäksi myös kiinteistöjen omistajille. Ohjeistuksen ja suunnittelun lähtökohdaksi otettiin nykytilan analyysi, joka perustui kentällä tehtyihin havaintoihin. Arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin yhteistyönä laaditussa tarkastelussa määritettiin alueen identiteetin kannalta tärkeät ominaispiirteet, joiden pohjalta kehitettiin alueen kokonaisilmeen yhtenäisyyttä tukevia suosituksia. Alikonsulttina toimi Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy.

Rakennuksia korjattaessa kannattaa samalla parantaa niiden toimivuutta, energiatehokkuutta ja viihtyvyyttä. Julkisivukorjausten vaihtoehtoja tarkasteltiin sekä tekniseltä että esteettiseltä kannalta. Ohjeistuksessa on esitetty ratkaisuja mm. siihen, kuinka kehittää alimpien kerrosten asuntojen houkuttelevuutta, sisäänkäyntien esteettömyyttä, pihojen ja leikkipaikkojen turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä jätehuoltoa tasolle, joka vastaa paremmin asumiselle nykyisin asetettuja vaatimuksia ja toiveita. Työssä annettiin myös suosituksia alueelle sopiviksi kasvilajeiksi ja kiinnitettiin huomiota luonnonpuuston uusimistarpeeseen. Työ sisälsi myös ideasuunnitelman laatimisen täydennysrakentamisen mahdollisuuksista esimerkkikortteliin, joka toimii alueen porttina Espoon keskukseen päin.

Erityispiirteet:

Työssä otettiin kantaa 1970-luvun elementtilähiön viihtyisyyden parantamiseen sen omaa identiteettiä nostamalla sekä täydennysrakentamisen mahdollisuuksiin.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN