Projektit > Arkkitehtisuunnittelu > Rauman sairaalan ideasuunnitelma ”Blåsbacka”

Rauman sairaalan ideasuunnitelma ”Blåsbacka”

 • Kategoria:

  Konsultointi
 • Tilaaja:

  Kiinteistö Oy Rauman sairaala
 • perustiedot:

  Työn tavoitteena on esittää yleissuunnitelma Rauman sairaala-alueen sekä viereisen korttelin täydennys- ja muutosrakentamisesta sekä sen potentiaaleista alueen jatkosuunnittelua varten. Suunnitelmalla pyritään vaikuttamaan valmisteilla olevan osayleiskaavan sisältöön.
 • Sijainti:

  Rauma
 • Suoritusajankohta:

  2017

Blåsbackan identiteetti on merellinen, yhteisöllinen ja vihreä.  Alueen merellisyys korostuu alueen nimistössä (Blåsbacka, Pitsikuja, Solmutori), Blåsbackan puiston saaristokasvillisuudelle ominaisessa luonteessa, käsityöperinteen jatkamisessa sekä uudisrakennusten ratkaisuissa.

Suunnitelma vahvistaa Blåsbackan ja Kaunisjärven puiston välistä koettua yhteyttä. Kaunisjärven puiston vihreys jatkuu konkreettisesti vanhan kuumesairaalan korttelitaloa ympäröivässä yrttipuutarhassa ja porrastettujen kerrostalojen viherkattoina.

Toiminnallisesti alue on sekoittunut. Pääpaino on asumisessa ja palveluasumisen eri muodoissa. Rauman sairaalan tulevaisuutta on visioitu monipuolisena asumisen ja palveluiden korttelina, joka hyödyntää keskeistä sijaintiaan, alueen tunnettuvuutta ja vehreää ympäristöä.  Bertil Strömmerin 1950-luvun sairaalakokonaisuus on alueen ydintä.

Suunnitelma vahvistaa sen identiteettiä karsimalla myöhempiä laajennuksia sekä rajaamalla uusien asuintalojen päädyt sairaalan pääjulkisivun linjaan. Uudet asuinrakennukset tontin keskiosassa toistavat myös sairaalan koordinaatistoa ja runkosyvyyttä. Tontin pohjoislaidalla on uusi, aktiivinen asuntokatu, kiilamainen Pitsikuja, jonka varteen sijoittuu rykelmä uusia kaupunkivilloja pysäköintilaitoksen päällä. Maantasossa on liiketiloja, palveluita ja työtilaa. Pitsikujan eteläpuolelle sijoittuu Käsityökortteli, jossa 1950-luvun rakennukset reunustavat edustuspuistoa kolmelta sivulta. Puiston vieressä, sairaalan ja huoltorakennuksen väliin muodostuu neljältä sivultan tuulilta suojassa oleva urbaani Solmutori, joka houkuttaa puitteillaan järjestämään tapahtumia. Solmutori ja Käsityökortteli kytkeytyvät Blåsbackan puistoon katsomonakin toimivan leveän portaikon vältyksellä. Pääasiassa luonnontilassa oleva puisto yhdistää korttelin laitoja ja rajautuu lännessä julkisen rakennuksen aukioon.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN