Projektit > Arkkitehtisuunnittelu > Leposaaren kappelin konservointisuunnitelma

Leposaaren kappelin konservointisuunnitelma

 • Kategoria:

  Arkkitehtisuunnittelu
 • Tilaaja:

  Helsingin seurakuntayhtymä
 • perustiedot:

 • Sijainti:

  Helsinki, Kulosaari

Kahdeksankulmainen, Armas Lindgrenin suunnittelema puukappeli on Leposaaren suojaisan hautausmaan pääakselin keskeisakselin päätepiste.

Leposaaren hautausmaa sijaitsee Hel­singin Kulosaaressa. Se vihittiin Kulosaa­ren huvilakaupungin hautausmaaksi 1927. Vuonna 1929 valmistunut siunauskappeli on arkkitehti Armas Lindgrenin laatiman kokonaissuunnitelman keskeisakselin päätepiste. Riitta Nikula on korostanut kirjoittamassaan Armas Lindgrenin mo­nografiateoksessa sommitelman keskiak­selin selkeiden, symmetristen ja klassisten arkkitehtuurielementtien sekä hautaus­maan rehevien ja vihreiden hauta-alueiden vastakohtaisuutta. Hauta-alueiden tiet muodostavat kaarevan, maastoon topo­grafiaan asettuvan verkoston.

Kahdeksankulmaisessa kappelissa on kotamainen, erittäin jyrkkä katto. Oven, ikkunoiden, räystäiden ja kaiteiden de­taljeissa on Lindgrenin arkkitehtuurille tyypillisiä klassistisia aiheita. Kahdeksankulmainen kappeli on hir­sirunkoinen. Tuulikaappi on toteutettu soirorakenteisena. Julkisivut on rapattu. Sokkeli on betonia. Kappelin edessä ole­va porras on betonirakenteinen ja sen as­kelmat on tehty yhdistäen kiviladontaa ja paikallavalua.

Tehtävä käsitti tuulikaapin, räystään portaan ja pääoven restaurointisuunnitelman laati­misen. Nykytilanne dokumentoitiin valo­kuvaamalla. Tuulikaapista laadittiin mittauspiirustukset.  Portaiden ja tuulikaapin vauriot kartoitettiin. Suunnittelija laati korjaussuunnitelman, josta neuvotteli valvovan museoviranomaisen kanssa, ja joka toimi työohjeena tekijöille.

Erityispiirteet:

Leposaaren kappeli sai alkuperäisen oven mukaan rekonstruoiden uuden oven huonokuntoisen, 1970-luvun oven tilalle.

Muita projekteja
 • Rauman sairaalan ideasuunnitelma "Blåsbacka"
  Lue lisää
 • Harjavallan sairaalan uusiokäyttö
  Lue lisää
 • Suvelan korjausrakentamis- ja perusparannusohje
  Lue lisää
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN