Projektit > Arkkitehtisuunnittelu > Harjavallan sairaalan uusiokäyttö

Harjavallan sairaalan uusiokäyttö

 • Kategoria:

  Kilpailutyö
 • perustiedot:

  Ark-byroo voitti syksyllä 2015 Satakunnan sairaanhoitopiirin järjestämän kutsukilpailun, jossa etsittiin tyhjenevälle sairaala-alueelle uutta käyttöä.
 • Sijainti:

  Harjavalta

Ark-byroon monialainen työryhmä ehdotti alueelle hyvinvointialan pop-up -ympäristöä, missä yhdistyvät tuetut asumismuodot sekä elinkeino-, matkailu- ja virkistystoiminta.

Haroldus on vaiheittaisiin toimenpiteisiin perustuva suunnitelma, jonka avulla Harjavallan vanhalle sairaala-alueelle muodostuu hyvinvoinnin keskittymä. Haroldus luo uudenlaista vuorovaikutusta yritysten, kuntalaisten, järjestöjen ja julkisten toimijoiden välille. Suunnitelma voimistaa alueen identiteettiä, virkistysalueiden verkkoa sekä paikallisia elinkeinoja.

Satavuotiaan sairaalan identiteetti on toiminnan päättyessäkin vahva: hyvinvointi ja hoiva-ala muodostavat luonnollisen jatkumon alueen toiminnalle. Alueen eri-ikäiset rakennukset muodostavat varsin moni-ilmeisen kokonaisuuden, jota tasapainotetaan suunnitelmassa uudisrakennuksia ja reittejä kehittämällä. Rakennusten välisistä puistomaisista pihoista tehdään terapeuttisia kohtaamispaikkoja erilaisista taustoista tuleville Harjavaltalaisille.

Haroldus on suunniteltu ympäristöön, jota lähestytään asumisen, elinkeinojen ja työllisyyden sekä  virkistyksen kautta. Näihin kaikkiin vaikuttaa alueen sijainti. Sairaala-alue hyötyy ydinkeskustan palveluiden läheisyydestä, mutta on siitä rautatien ja muiden toimintojen selkeästi erilleen rajaama. Sijaintia määrittää myös Hiittenharjulta Kokemäenjoelle ulottuva virkistysakseli, jonka keskellä alue sijaitsee.

Suunnitelma muodostaa lähtökohdan alueen jatkokehittämiselle kohti tulevaisuutta, jossa terveydenhuoltoon liittyvät palvelut ja virkistävä asuinympäristö ovat lähtökotia. Ark-byroo pyrkii luotsaamaan hanketta vaiheistamalla sen ja hakemalla rakennemuutokseen rahoitusta, paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa yhteistyössä.

Muita projekteja
 • Suvelan korjausrakentamis- ja perusparannusohje
  Lue lisää
 • Rauman sairaalan ideasuunnitelma "Blåsbacka"
  Lue lisää
 • Leposaaren kappelin konservointisuunnitelma
  Lue lisää
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN