Projektit > Arkeologia > Mäkkylän Puustellinmäen kylätontin arkeologiset kaivaukset
arla kylätontin kansikuva

Mäkkylän Puustellinmäen kylätontin arkeologiset kaivaukset

 • Kategoria:

  Arkeologinen kaivuu
 • Tilaaja:

  Invalidisäätiö ORTON
 • perustiedot:

  Puustellinmäen keskiaikaisella kylätontilla suoritettiin arkeologisia kaivauksia noin 10 hengen voimin kolmen kuukauden ajan. Tutkimusalue oli noin 2100 neliömetriä.
 • Sijainti:

  Espoo
 • Suoritusajankohta:

  2015-2016
ilmakuva arkeologit

Puustellinmäen kylä osoittautui arkologisissa tutkimuksissa Espoon vanhimmaksi.

Puustellinmäen keskiaikaisella kylätontilla suoritettiin arkeologisia kaivauksia kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimusalue todettiin ennakoitua laajemmaksi ja varhaisesta asutuksesta kielivät rakenteet ennakoitua paremmin säilyneiksi. Havainnot oli mahdollista tehdä vasta tilanteessa, jossa tutkimusalueelta oli poistettu puusto ja kuorittu pintamaakerros valvottuna kaivinkonetyönä. Tutkittavan alueen laajuuden, kompleksisuuden ja aikataulupaineiden takia tutkimuslaueen eri osia tutkittiin eri intensiteetillä. Tarkoituksena oli luoda mahdollisimman kattava kuva kyläsutuksessa tapahtuneista muutoksista ajan ja paikan suhteen. Kenttätyön loppuvaiheessa keskityttiin alueeseen, jossa kulttuurikerrokset olivat paksuimmat ja ajallinen jatkumo pisin. Tulokset olivat merkittäviä. Puustellinmäen vanhimmat kerrokset ajoittuvat aina 1100-1200-luvulle, kohde on Espoon vanhin tunnettu kylä. Asutus jatkui tästä aina 1600-luvulle asti. Sinä aikana rakennuksia on rakennettu yhä uudestaan ja uudestaan, pitkälti entisten paikoille. Näin on syntynyt merkittäviä kulttuurikerrostumia, joista löydetyt esineet kertovat vauraasta kyläyhteisöstä.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN