Projektit > Arkeologia > Lillklobb

Lillklobb

 • Kategoria:

  Arkeologia
 • Tilaaja:

  TOTEM-teatteri
 • perustiedot:

  Työn tarkoitus oli selvittää, oliko uudelleen viljelyyn otettavilla alueilla säilynyt muinaisjäännös. Alueet tutkittiin koekuopin ja maakairan avulla.
 • Sijainti:

  Espoo
 • Suoritusajankohta:

  2016

Espoon Nuijalan Lillklobbissa suoritettiin arkeologinen  tarkkuusinventointi. Sen tavoitteena oli selvittää, onko permakulttuuriseen viljelykokeiluun otettavaksi aiotuilla alueilla säilynyt muinaisjäännös. Lillklobbin tilan jäljellä olevat osat on merkitty muinaisjäännösalueeksi, sillä tontilla on sijainnut keskiaikainen Klobbskogin kylän tontti.

Tutkimuskohteiksi määriteltiin kaksi pienialaista aluetta, jonne avattiin kahdeksan koekuoppaa. Tutkimusten tuloksena voidaan todeta, että pääosa tutkimusalueesta on ollut läpi historian peltoa. Se oli havaittavissa koekuoppien kerrostumissa ja tämä tulee ilmi myös historiallisia karttoja tarkasteltaessa. Sen sijaan eteläisen tutkimusalueen pohjoisosissa oli havaittavissa kahdessa kuopasta kivirakenteita, jotka vittaavat vanhojen rakenteiden säilymiseen tällä aluella. Työssä ei saatu ajoituksia näille rakenteille.

Muita projekteja
PALAA TAKAISIN REFERENSSEIHIN