Ajankohtaista > Ark-byroo tuotti Espoon koulujen sektori-inventoinnin

1970-luvulla rakennettu Kaitaan koulu ja lukio, jonka julkisivuissa toistuu moduulijärjestelmä. Rakennus on peruskorjattu äskettäin rakennuksen alkuperäistä luonnetta kunnioittaen. Kuva ark-byroo 2016.

Ark-byroo tuotti Espoon koulujen sektori-inventoinnin

Suomen kouluihin kohdistuu nykyisin paljon muutospaineita. Koulujen perusparantamisen tarve on jatkuvasti esillä julkisuudessa ja toisaalta koulujen pedagogista ympäristöä halutaan muokata nykykäsityksiä vastaavaksi. Espoon kaupungin tilapalvelut-liikelaitos tilasi ark-byroolta kaikkien ennen vuotta 1990 valmistuneiden koulujen sektori-inventoinnin omien maankäyttö- ja kiinteistökehityshankkeidensa tueksi. Koulurakennusten lisäksi työssä tarkasteltiin asuntoloita ja koulujen pihapiirejä, kohteita oli yhteensä 82.

Arkisto- ja kirjallisuustutkimuksen tiedot sekä kenttätyön havainnot syötettiin Espoon kaupunginmuseon Ympäristö Kauko -tietokantaan,jonka avulla museo hallinnoi tietoa muun muassa espoolaisten rakennusten kulttuurihistoriallisista arvoista. Kauko-järjestelmän tiedot ovat myös espoolaisten kaavoittajien, hankekehittäjien sekä rakennusvalvonnan käytössä.

Bembölen koulun ulkoasu on säilynyt alkuperäisenä. Puhtaaksi muurattu kaksikerroksinen punatiilirakennus edustaa 1920-luvun monumentaalista klassismia. Kuva ark-byroo 2016.

Sektori-inventoinnin raportti luo katsauksen Espoon kouluarkkitehtuurin vuosikymmeniin. Vanhimmat koulukäytössä olevat rakennukset, puurakenteiset maalaiskoulut, ovat 1910-luvulta. Vilkkainta koulurakentamisen aikaa oli 1950–60-luku, jolloin kouluarkkitehtuuri kasvoi pula-ajan vähäeleisestä ilmaisusta kohti innovatiivisia toiminnallisia ja tilallisia ratkaisuja. 1970-luvun koulusuunnitteluun löivät leimansa peruskoulu-uudistus, tilaratkaisujen vakiointi ja betonirakennustekniikan kehitys. 1980-luvun kouluissa suosittiin taas yksilöllisempää arkkitehtuuria.

. Espoon yhteislyseon koulu ja lukio valmistui 1960-luvulla Sirénien suunnitelmien mukaan. Rakennuksen kookasta keskushallia kiertää parvi. Kuva ark-byroo 2016.

Tässä sektori-inventoinnissa koulut luokiteltiin kolmeen arvotusluokkaan arkkitehtonisten, kaupunkikuvallisten, maisemallisten ja historiallisten arvojen sekä niiden säilyneisyyden perusteella. Arviointi suoritettiin yhteistyössä ohjausryhmän kanssa, johon kuului Espoon tilapalveluiden, sivistystoimen ja kaupunginmuseon edustajia. Espoon koulujen sektori-inventointiin voi tutustua Espoon kaupungin sivuilla:

http://www.espoo.fi/download/noname/%7B9B682140-B2ED-4231-9567-7908CB3D8F5F%7D/86894

 

Ark-byroon laatimiin muihin kouluselvityksiin voi tutustua verkkosivujemme www.arkbyroo.fi kautta

PALAA TAKAISIN Ajankohtaisiin
X

Ota yhteyttä

Kerro meille projektistasi seuraavissa kohdissa tai lähetä suoraan viesti osoitteeseen info@www.arkbyroo.fi.

Lähetä Viesti
Nimi

Sähköposti*

Organisaatio

Puhelin

Viesti*

Sijainti