Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on ark-byroo Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.5.2018.

 

Rekisterinpitäjä

Ark-byroo Oy, Kustaankatu 3, 00500 Helsinki

010 235 0566

info@www.arkbyroo.fi

www.arkbyroo.fi

Y-tunnus: 1481831-3

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heini Ynnilä, heini.ynnila@www.arkbyroo.fi puh. 010 2350566

 

Rekisterin nimi

ark-byroo Oy:n asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Asiakastietoja säilytetään KSE 2013 sopimusehtojen mukaisesti. Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä tai lähettämällä viestiä rekisterin pitäjälle.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille, mutta rekisteriä hyödynnetään MailChimp-sähköpostipalvelussa, jolloin tiedot voivat palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Ark-byroo on solminut Mailchimpin kanssa DPA (Data Processing Agreement) sopimuksen, jonka nojalla myös MailChimp noudattaa toiminnassaan GDPR:n mukaisia tietosuojamenetelmiä.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on asianmukaisesti suojattu sisältäen asianmukaisen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehtimisen. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”) tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

X

Ota yhteyttä

Kerro meille projektistasi seuraavissa kohdissa tai lähetä suoraan viesti osoitteeseen info@arkbyroo.fi.

Lähetä Viesti
Nimi

Sähköposti*

Organisaatio

Puhelin

Viesti*

Sijainti