Historiikit

Täyttääkö asunto-osakeyhtiönne tasavuosia? Laadukkaasti toimitettu, kuvitettu ja taitettu juh­la­kir­ja on osakkaiden yhteisen ylpeyden aihe. Napakkaan historiikkiin on koottu ra­ken­nuk­sen ta­ri­nat ja van­hat va­lo­ku­vat, jotka vah­vis­ta­vat pai­kan iden­ti­teet­tiä. Edus­ta­valla jul­kai­sulla ja ih­mis­ten mie­li­ku­via vir­kis­tä­mäl­lä voi­daan lisätä kiinteistön uutisarvoa ja kiinnostavuutta. Hyvät tarinat myyvät. Historiikki voi olla paitsi perinteinen kirja myös nettisivu, jonka tarinoita asukkaat voivat jatkaa. Lue lisää