Arkeologiset kenttäpalvelut

Jos hankealueella on tunnettu muinaisjäännöskohde, voimme yhdessä hankkeen toteuttajan ja museoviranomaisten kanssa etsiä ratkaisua kiinteistökehityksen ja suojelun  tavoitteiden yhteensovittamiseksi. Osallistumme viranomaisneuvotteluihin ja laadimme tarvittavat hakemukset. Osa muinaismuistolain suojaamista muinaisjäännöksistä on sellaisia, että niiden suojelu voidaan lakkauttaa riittävien kaivaustutkimusten jälkeen. Tutkimuksen laajuuden selvittämiseksi tehdään yleensä esitutkimus, joissa selvitetään muinaisjäännöskohteen laajuutta, säilyneisyyttä ja tarkempaa luonnetta. Vasta tämän perusteella määritellään lopullinen tutkimustarve.

Koska kaivaus tuhoaa tutkimuskohteensa, on se dokumentoitava huolellisesti. Kiinnitämme huomiota työn etenemisen suunnitteluun ja seurantaan, sekä yhteydenpitoon tilaajan ja viranomaisten kanssa. Laadimme tilaajalle raportit säännöllisin väliajoin. Näin varmistumme siitä, että hanke pysyy osaltamme aikataulussa. Kaivamisen, kartoittamisen, valokuvadokumentaation ja löytöjen tallettamisen lisäksi tutkimuksiin kuuluu kenttätöiden jälkeen suoritettavia analyysejä, kuten hiiltyneiden kasvinosien tunnistaminen, luuaineiston lajimääritys ja kentällä otettujen näytteiden ajoittaminen. Olemme verkostoituneet alan muiden erityisosaajien kanssa ja hoidamme tutkimuksen kaikki vaiheet alusta loppuun. Koska ymmärrämme sekä muinaisjäännöksiä koskevaa lainsäädäntöä ja kaavoitushankkeiden etenemistä, voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin maankäyttöhankkeiden eri vaiheissa.